Panel používateľa

MudMan

Ponúkame predaj náhradných dielov a servis v oblasti manipulačnej a stevebnej techniky

Našim cieľom je ponúknuť Vám kvalitné služby, vykonávané riadne vyškolenými a kvalifikovanými servisnými technikmi, za cenu nízkych nákladov. Sme firma, ktorá je oprávnená vykonávať pravidelné prehliadky VZV (TK) podľa noriem ČSN, revízie a kontroly LPG sústav na manipulačnej technike s osvedčením.

Ponúkame servis v oblasti manipulačnej a stevebnej techniky.

Revíziu LPG

Komplexnú reviznu kontrolu plynového zariadenia vysokozdvižného vozíka, ktorú je potrebné vykonať jeden krát za rok.Vystavenie protokolu o stave spôsobilosti VZV. Zoznam opatrení na odstránenie chýb. Odstránenie závad našimi servisnými technikmi.

Po úspešnom prevedení reviznéj kontroly vám bude vystavený platný protokol o spôsobilosti VZV.

Technickú kontrolu VZV

Technickú prehliadku vysokozdvižného vozíka, ktorú je potrebné vykonať jeden krát za rok

Po úspešnom prevedení technickej prehliadky vám bude vystavený platný technický preukaz na VZV. Technické prehliadky sú vykonávané podľa platných noriem STN a v súlade s ISO 3691.podľa normy STN ISO 3691 + Amd 1. Vykonávame pravidelné technické kontroly, podľa vyhlášky : Vyhláška č. 208/1991 Zb.

no alt

Ukážka pre obsah v bočnom stĺpci:

Prihlásenie